Sıra No Proje Adı Kurum Adı Tür

1

Toplu Taşıma Odaklı İstanbul İçin Ulaşım Modellemesi

İETT Genel Müdürlüğü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

2

Tohumculuk Sektörü İçin Ulusal Stratejilerin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

3

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirme Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

4

İstanbul için Esnek Ulaşım Modeli Projesi

İETT Genel Müdürlüğü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

5

Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

6

Ulusal Jeotermal Seracılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

7

DAP Bölgesi Yöresel Ürün Envanterinin ve Markalaşma Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

8

Sera Gazı Azaltım Potansiyeli Belirleme Projesi

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

9

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

10

Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

11

İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite Arttırılması Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

12

İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

13

Sosyal Politikada Dönüşüm Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

14

İklim Değişikliği Eylem Planı - UNDP

UNIDO

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

15

Etki Analizi Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

16

Entegre Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

PTT A.Ş.

Kurumsal Projeler

17

Kurumsal Yönetim ve Geliştirme Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kurumsal Projeler

18

Organizasyonel Gelişim Projesi

HEAŞ Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Kurumsal Projeler

19

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , MPG Makine

Kurumsal Projeler

20

Norm Kadro Projesi

Türk Hava Yolları

Kurumsal Projeler

21

Ar-Ge Sisteminin Kurulması Projesi

Friterm Termik Cihazlar A.Ş. , Bursa Plastik İnşaat A.Ş. (B PLAS) , Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş. (Alüminyum)

Kurumsal Projeler

22

Ar-Ge Yetkinlik Arttırma Projesi

TÜPRAŞ

Kurumsal Projeler

23

İstatistiksel Kalite Kontrol Programı

Mercedes - Benz Türkiye

Kurumsal Projeler

24

Özel Hastaneden Üniversite Hastanesine Dönüşüm Projesi

SANKO

Kurumsal Projeler

25

Kurumsal Sistem Kurulması Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurumsal Projeler

26

İç Kontrol Projesi

ÇSGB , İZSU , Tapu ve Kadastro GM , VGM

Kurumsal Projeler

27

Strateji Belgesi Projesi - UNDP DKKA

UNIDO - United Nations Development Programme

Kurumsal Projeler

28

Stratejik Plan Projesi

Ahi Evran Üniversitesi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Kurumsal Projeler

29

Stratejik Plan Projesi

T.C. Başbakanlık , GTHB , ÇSGB , ASPB , UDHB

Kurumsal Projeler

30

Stratejik Plan Projesi

SGK , TSE , MTA , MYK , VGM , Tapu ve Kadastro GM , DOKAP , Ulusal Bor Enstitüsü

Kurumsal Projeler

31

Süreç Yönetimi Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Kurumsal Projeler

32

Süreç Yönetimi Projesi

Türk Hava Yolları

Kurumsal Projeler

33

Süreç Yönetimi Projesi

TÜBİTAK ARDEB

Kurumsal Projeler

34

Süreç Yönetimi Projesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kurumsal Projeler

35

Süreç Yönetimi Projesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kurumsal Projeler

36

Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , BİDEB

Eğitim

37

Teknoloji Öngörü Eğitim Programları

United Nations International Development Organization (UNIDO)

Eğitim

38

Global Gelecek için Teknoloji Yönetimi

PICMET

Eğitim

39

Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Eğitim

40

PMP Eğitimi

Genel Katılıma Açık

Eğitim

41

Proje Yönetimi Eğitimi

TÜBİTAK Genel Sekreterlik , TÜBİTAK SAGE , MAM , Genel Katılıma Açık

Eğitim

42

Risk Yönetimi Eğitimi

Mesleki Yeterlilik Kurumu , Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Eğitim

43

Stratejik Planlama Eğitimi

TBMM , ÇSGB , GTHB , SGK , UDHB , TKİ , MYK , VGM

Eğitim

44

Süreç Yönetimi Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , İZSU

Eğitim

45

Liderlik Eğitimleri

HAVELSAN , TİKA , TÜBİTAK SAGE , Mustafa Kemal Üniversitesi

Eğitim

46

Girişimcilik Eğitimi

İstanbul Üniversitesi , Gedik Üniversitesi , İzmir Ticaret Odası

Eğitim

47

Ar-Ge Mühendisliği - Uzmanlık Sertifika Programı

Türk Patent Enstitüsü , TÜBİTAK MAM , TÜBİTAK UME

Eğitim

48

Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye Petrolleri , TÜBİTAK TEYDEB

Eğitim

49

Deneysel Tasarım ve Veri Analizi Eğitim Programı

Beta Kimya

Eğitim

50

Robust Tasarım Eğitim Programı

Tofaş A.Ş. , Mercedes - Benz Türkiye

Eğitim

51

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Etkililik Eğitimleri

Acıbadem Üniversitesi , NOVARTİS

Eğitim

52

Lojistik Yönetimi Sertifika Programı

Genel Katılıma Açık , Donanma Komutanlığı

Eğitim

53

Bilim Kampı Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bilim Kampları

54

Bilim Kampı Programı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BITO)

Bilim Kampları

55

Bilim Kampı Programı

Genel Katılıma Açık

Bilim Kampları

56

Bilim Kampı Programı (2015,2016,2017)

Filli Boya , ARB Reklam

Bilim Kampları

57

Bilim Kampları

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Bilim Kampları

58

Bilim Kampları

MEB , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim Kampları

59

Yazılım ve Kodlama Kampı

MEB , Kocaeli İl MEM

Bilim Kampları

60

Ar-Ge Çalıştayı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Çalıştaylar

61

Büyük Veri ve Bulut Bilişim Çalıştayı

TÜBİTAK BİLGEM

Çalıştaylar

62

Pardusun Yarını

TÜBİTAK BİLGEM

Çalıştaylar

63

Rektörler Çalıştayı

Yüksek Öğretim Kurulu

Çalıştaylar

64

Risk Haritalarının Oluşturulması

Sosyal Güvenlik Kurumu

Çalıştaylar

65

Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü

Çalıştaylar

66

Stratejik Plan Çalıştayları

HAVELSAN

Çalıştaylar

67

Türkiye Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Çalıştayı

Sağlık Bakanlığı , SAGEM

Çalıştaylar

68

Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı

Türkiye Bilimler Akademisi

Çalıştaylar